Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

  • Tên truyện: Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ.
  • Tác giả: Tạp Bỉ Khâu.
  • Thể loại: hiện đại, niên thượng, trúc mã x trúc mã, đôi bên thầm mến, HE. Nhân vật chính: Lương Sùng (cường thế trầm ổn công) x Ninh Diệc Duy (ngay thẳng độc miệng thụ)
  • Tình trạng bản gốc: Hoàn (43 chương + 4 phiên ngoại)
  • Tình trạng bản chỉnh sửa: HOÀN 07/13/2019 – 10/11/2019
  • Editor & beta: Lông Chân Gợi Cảm
  • Nguồn: https://qtdammy.blogspot.com/2018/11/huong-dan-vao-giac-ngu-tap-bi-khau.html
  • ⁂Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.
  • ⁂This novel is edited without business purpose.
Tui edit dựa vào bản raw và quicktrans, không đảm bảo chính xác 100%, đôi lúc không hiểu ý tác giả tui rất có thể edit xạo… các bạn góp ý nhé ( :

Mục lục