CHÀNG MÍT QUỐC DÂN [SAU KHI SỐNG LẠI, CHÓ SĂN CŨNG KHÔNG BUÔNG THA TÔI]

Tác Giả: Thụy Mang

Tác giả: 睡芒 – Thụy Mang

Tên gốc: 国民哭包《重生后小狼狗也不放过我》

Tạm dịch: Chàng Mít Quốc Dân {Sau khi Sống Lại, Chó Săn Cũng Không Buông Tha Tôi}

Nguồn: Đây

Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm Nhất Dải Ngân Hà

Thể loại: chủ thụ, trọng sinh, giới giải trí.

Số chương: 149

Tình trạng: đang tiến hành (01/13/2020 – ?)

Văn án:

Hạ Đình Chính bỏ nhà ra đi khi còn niên thiếu, Giang Vũ Điển thu lưu hắn tám năm.

Hạ Đình Chính yêu thầm anh mười năm, từ đầu đến cuối không hề bày tỏ cõi lòng.

Sau đó Giang Vũ Điển nhập vào thân xác người khác sống lại, biến thành một tên mít ướt hở ra là khóc.

Lần này Hạ Đình Chính quyết không buông tha anh nữa, hắn muốn bắt nạt người này, tàn nhẫn bắt nạt người ta đến khóc.

Cần biết:

Tuổi tác thân thể công lớn hơn thụ mười hai tuổi, ngụy niên thượng.

Mặt ngoài chó săn thực ra lòng dạ độc ác công x mặt ngoài khóc lóc như mưa thực ra đại ca thụ.

Làm người, quý ở tự trọng.

Mục lục:

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48
Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64
Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68
Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72
Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76
Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80
Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84
Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88
Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92
Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96
Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100
Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104
Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108
Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112
Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116
Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120
Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124
Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128
Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132
Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136
Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140
Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144
Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148
Chương 149